NIEUWE LIDKAARTEN 2022

Voor 2022 kunnen, net zoals vorig jaar, de lidkaarten per mail aangevraagd worden. De afspraken met Faiçal van ’t Jardinke en onze visserij-wachters Tony Laermans en Jomme Zenebergh blijven bestaan.
Dagvisserij     Leden ouder dan 15 jaar 45 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €
Dag /nachtvisserij    Leden ouder dan 18 jaar 75 € .
Stuur een mail naar contact@grandpontvissers.be en vermeld daar in :
Naam :                   Voornaam :                  Geboortedatum :
Straat :                    Huisnummer :             Postcode :
Plaats :                   Telefoonnummer :       e-mail adres :
Dagvisserij / Nachtvisserij :
Schrijf het bedrag voor het overeenkomstige lidgeld over op de rekening van:
            Grand Pont Vissers Hoegaarden  BE71 7340 4551 8469
Na ontvangst van het overgeschreven bedrag sturen wij U per mail een bevestiging van de registratie. Ook de visserijwachters krijgen hiervan een bevestiging.

’t Jardinke van Faiçal zal de laatste drie weken van december gesloten zijn. Vanaf 5 januari kan je er weer terecht. De geregistreerde lidkaarten kan je dan in ’t Jardinke afhalen.

Het bestuur GPVH

KLIK om dit document op te slaan:

2022 lidkaart

Dagvisserij
Leden ouder dan 15 jaar betalen 45€

Leden tussen 12 en 15 jaar betalen 15€
Ben je jonger dan 12 jaar dan mag je gratis vissen indien je vergezeld bent door een meerderjarig vislid.
Ons huishoudelijk reglement 2022 vindt je elders op deze site.
De lidkaarten zijn geldig vanaf de aankoop tot 31 december van het lopende jaar 2022 en zijn strikt persoonlijk.

Ze geven recht op het vissen met twee lijnen; onder de 12 jaar mag je maar met één lijn vissen.
Er mag elke dag van het jaar gevist worden vanaf twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.
Er worden geen tikets voor éénmalige dagvisserij aangeboden.

Dag/nachtvisserij
Leden ouder dan 18 jaar betalen 75€

Vissers met een lidkaart van 2021 krijgen tussen 15/12/2021 en 31/03/2022 voorrang voor de aanschaf van deze dag/nacht visvergunning.
Voor 2022 is het aantal vergunningen beperkt tot 40.

Nachtvisserij kan doorlopend in de maanden februari-maart, in juni-juli en in oktober-november, dit vanaf de eerste tot en met de laatste dag van deze maanden. In januari, april-mei, augustus-september en in december is nachtvissen niet toegestaan. De meest recente, nationale corona maatregelen moeten ook tijdens het nachtvissen nageleefd worden.
Meer details over de dag/nacht visvergunning kan je terug vinden in ons huishoudelijk reglement 2022.

Dia1 600
Visserij 2022 600