NIEUWE LIDKAARTEN 2023

Voor 2023 zijn er drie soorten visserij mogelijk.

Eénmalige dagvergunning: 10 € (nieuw voor dit jaar)
Jaarlidkaart dagvisserij: Leden ouder dan 15 jaar 50 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €
Jaarlidkaart dag /nachtvisserij: Leden ouder dan 18 jaar 120 €
De afspraken over onze visserijwachters Tony Laermans en Jomme Zenebergh blijven bestaan.

Een éénmalige dagvergunning kan in ’t Jardinke bij Faiçal aangeschaft worden.
Voor een jaarlidkaart dagvisserij stuur je een mail naar contact@grandpontvissers.be
Voor een jaarlidkaart dagvisserij /nachtvisserij naar contact@grandpontvissers.be of smetsph1950@gmail.com
in deze aanvragen vermeld je dan:

Naam :                   Voornaam :                  Geboortedatum :
Straat :                    Huisnummer :             Postcode :
Plaats :                   Telefoonnummer :       e-mail adres :
Dagvisserij / Nachtvisserij :

Schrijf het bedrag voor het overeenkomstige lidgeld over op de rekening van:
            Grand Pont Vissers Hoegaarden  BE71 7340 4551 8469
Na ontvangst van het overgeschreven bedrag sturen wij U per mail een bevestiging van de registratie.
Vanaf dat ogenblik kan je reglementair gaan vissen aan de Grand Pont visvijver.
De visserijwachters zullen hiervan.op de hoogte zijn en je bij een eerste controle de lidkaart overhandigen.

’t Jardinke van Faiçal zal eind december gesloten zijn. Vanaf donderdag 5 januari kan je er weer terecht.
De geregistreerde lidkaarten kan je dan in ’t Jardinke af
halen.

Het bestuur GPVH

KLIK om dit document op te slaan:

Lidkaart 2023

Eénmalige dagvergunning
Als niet-lid kan je éénmalig en uitluitend op jouw naam en op de geregistreerde dag vissen onder dezelfde voorwaarden van een lidmaatschap dagvisserij. Een dagvergunning kost dan 10 € en kan je aankopen in het verkooppunt ’t Jardinke : Koningin Astridstraat 15, 3320 Hoegaarden (016/765808 of 499/389713).

Als daarna, binnen de 14 dagen een vergunning voor dagvisserij of nachtvisserij wordt aangeschaft zal de reeds betaalde 10 € voor de dagvergunning in mindering gebracht worden voor deze jaarvergunning.
Meer details over vissen met een dagvergunning kan je terug vinden in ons huishoudelijk reglement 2023.

Jaarlidkaart dagvisserij
Leden ouder dan 15 jaar betalen 50 €.

Leden tussen 12 en 15 jaar betalen 15. Ben je jonger dan 12 jaar dan mag je gratis vissen indien je vergezeld bent door een meerderjarig vislid.
De jaarlidkaarten zijn geldig vanaf de aankoop tot 31 december van het lopende jaar 2023 en zijn strikt persoonlijk. Ze geven recht op het vissen met twee lijnen; onder de 12 jaar mag je maar met één lijn vissen.
Er mag elke dag van het jaar gevist worden vanaf twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang.
Meer details over de dagvisserij kan je terug vinden in ons huishoudelijk reglement 2023.

Jaarlidkaart dag /nachtvisserij
Leden ouder dan 18 jaar betalen 120 €.

Vissers met een lidkaart van 2022 krijgen tussen 15/12/2022 en 31/03/2023 voorrang voor de aanschaf van deze dag/nacht visserij.Voor 2023 is het aantal vergunningen beperkt tot 25.
Vanaf 1/1/2023 mag met een jaarlidkaart dag /nachtvisserij het ganse jaar door gevist worden.
Meer details over de dag /nachtvisserij kan je terug vinden in ons huishoudelijk reglement 2023.

Lidkaarten 2023