Na de oprichting in 1963 kon de visclub het oeverrecht langsheen de Gete bekomen van de toenmalige grondeigenaar sucrerie Grand Pont, onder voorwaarde dat de naam Grand Pont Vissers Hoegaarden werd gevoerd. Herhaalde visuitzettingen werden geregeld teniet gedaan door massale vissterfte veroorzaakt door waterverontreiniging van de Gete aan het einde van het bietenseizoen.

In 1986, naar aanleiding van de sluiting van het suikerfabriek Grand Pont, werd met de gemeente Hoegaarden als tussenpersoon één van de toenmalige bezinkingsvijvers ter beschikking gesteld aan de visclub. Daarna werden op regelmatige basis visuitzettingen herhaald, zodat een evenwichtig en gezond visbestand werd opgebouwd.

In 2006 werd bij wijze van test 100 kg steur uitgezet in de Grand Pont visvijver. Dit is in een galerij steur gedocumenteerd.

Voor de meest recente jaren staat de visuitzetting in onderstaande tabel opgesomd. Voor 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 , 2023 , 2024   is er een kleine galerij met beelden van de visuitzettingen.

Door de Provinciale Visserijcommissie Vlaams Brabant worden er jaarlijks in het kader van herbepoting visuitzettingen gedaan in stilstaande waters/vijvers, kanalen en rivieren/beken. In de Grote Gete worden de laatste jaren op twee plaatsen (Hoegaarden en Tienen) winden, glasaal en beekforel uitgezet.

De visuitzetting in 2017 en 2018 en de planning voor 2019 staat in onderstaande tabel opgesomd.