HOME 1 natuur
HOME 2 vissen
HOME 3 fauna
Lidkaart 2024
HOME 6 kalender
HOME 5 nieuws

09 mrt

In 2024 feeder viswedstrijden

art 1.10 van het Intern Reglement 2024

In 2024 kunnen er door GPVH leden bij wijze van experiment feeder viswedstrijden georganiseerd worden. Deze zijn dan beperkt in aantal tot 3 en aantal deelnemers tot 8. Wedstrijden moeten minstens 5 werkdagen vóór de aanvang schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur (contact@grandpontvissers.be). Bij goedkeuring kan zoals voor nachtvisserij de wedstrijd uitsluitend doorgaan op het brede deel van de vijver en is dus niet toegelaten in het smalle gedeelte (cf. art 3.5). De organisator van de feeder wedstrijd kan de avond vóór de visdag de nodige plaatsen reserveren. Andere vissers zullen zich hieraan houden.

30 dec

Het bestuur van GPVH stuurt U de beste wensen voor 2024

 

29 dec

Visuitzettingen voor seizoen 2024

Vergelijkbaar met het aflopende visseizoen 2023, werd er op 12 november 2023 weer 100 kg rietvoorn uitgezet voor het komende seizoen 2024.

Op vrijdag 29 december volgde er een bijkomende, tweede visuitzetting.

Net na het middaguur waren er twee delegaties aanwezig bij deze visuitzetting: onze vissersclub GPVH en SORT (Sport en Ontspanningskring van het Personeel der Tiense Suikerraffinaderij).
Tussen de GPVH en SORT is er een partnerschap afgesproken waardoor er een jaarvergunning voor SORT-vissers geregeld is. Deze vergunning is een familiekaart en stemt overeen met de dagvisserij van GPVH vissers. Als compensatie voor deze jaarvergunning zal SORT jaarlijks een bijdrage leveren in het in stand houden van het visbestand op de Grand Pont visvijver.

De voorzitter Philippe Smets en SORT-penningmeester Robert Delimont konden samen met enkele GPVH-leden de visuitzetting van karper, brasem en baars opvolgen.
Zoals in het bericht van 10 november was aangekondigd, heeft GPVH voor de visuitzetting van baarzen de verwachting dat deze roofvissen het bestand van blauwbandgrondels zullen onderdrukken.
Het bestuur van de GPVH vraagt dan ook nadrukkelijk om in het seizoen 2024 elke gevangen baars met zorg te behandelen en zo snel mogelijk terug te zetten
(er is daarom voor seizoen 2024 een meeneemverbod voor baars).

Begrijpelijk tonen we hier één van de grotere baarzen die U in het 2024 gaat tegenkomen.

27 dec

Zitten er nog echt grote karpers in de Grand Pont visvijver ?

‘Zeker’ is het e-mail bericht van Pascal Thonon:

“Je vous met en annexe une photo d’une carpe de 15 kg prise le 27 décembre à l’étang dans la zone profonde”

12 dec

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING

Op vrijdag 26 januari 2024 nodigt het bestuur van GPVH U uit op de toegetreden ledenvergadering in het vissershuisje.
Deze uitnodiging wordt ook uitgehangen in het infobord aan het vissershuisje.

Het is wel praktisch om uw deelname te laten weten via ons e-mail contact : contact@grandpontvissers.be

11 dec

NIEUWE LIDKAARTEN / VERGUNNINGEN 2024

Vanaf 1/1/2024 kan je op vier manieren komen vissen op de Grand Pont visvijver:

Jaarlidkaart dagvisserij: Leden ouder dan 15 jaar 50 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €

Jaarlidkaart dag /nachtvisserij: Leden ouder dan 18 jaar 120 €

Vergunning voor één dag 10 €

Vergunning voor SORT-vissers (Sport en Ontspanningskring van het Personeel der Tiense Suikerraffinaderij)

Lees alle details via deze link ;il y a aussi une traduction Google en français

12 nov

Rietvoorn uitgezet op de Grand Pont visvijver

Nieuws voor de vaste stok vissers: net zoals vorig jaar werd er twee weken geleden 100 kg rietvoorn uitgezet.

16 apr

We moeten niet meer naar de Ebro of de Po


Robert Lefever toont aan dat een grote meerval vangen ook op de Grand Pont visvijver kan; wellicht zijn ze in het zuiden nog wat groter. Zaterdag avond 15 april stuurt hij om 21:35 via contact@grandpontvissers.be de volgende foto’s over een speciale vangst door: een albino meerval 1m38 en 21 kg 200.
Na de albino graskarper van Antoine Rene nu, 3 dagen later een albino meerval; in het verleden werden er ook nog albino sterlet steuren uitgezet.

mvg

1 apr

Hoe kan ik een voerboot gebruiken tijdens de nachtvisserij?

In 2022 niet toegelaten, maar op vraag van karpervissers wordt in 2023 het gebruik van voerboten uitzonderlijk toegelaten tijdens de nachtvisserij (*art. 3.5).
Nachtvisserij begint 2 uren voor zonsondergang en eindigt 2 uren na zonsopgang en mag maximum 48 uren (2 nachten) aansluitend duren (wettelijke bepaling; en *art 3.6).
Nachtvisserij wordt beperkt tot het brede deel van de vijver en is niet toegelaten in het smalle gedeelte van de vijver. Een strikte grens verloopt volgens de lijn die de bomengroep aan de rechter zijde van de steiger aan de kantine verbindt met de boom rechts van de blauwe zitbank aan de overzijde van de vijver, links van de derde steiger (zie plan hier naast; *art 3.7).
Als voor leden dagvisserij en nachtvisserij het gebruik van een vistplaats of de vistijd overlapt zal wederzijds overleg tot een afspraak leiden.

In princiepe zal voor dagvisserij de volledige visplaats ongestoord kunnen bevist worden en dit tot 2 uren na zonsondergang.

Pas daarna kan de visplaats voor nachtvisserij ingericht worden en kan indien gewenst een voerboot gebruikt worden.

Bij het ontbreken van wederzijdse alternatieve afspraken kunnen visserijwachters toezicht houden op de naleving van het reglement (*art. 1.11).

Het Bestuur GPVH

* https://www.grandpontvissers.be/algemeen/reglementen/

nachtvisserij 2020 800x400