HOME 1 natuur
HOME 2 vissen
HOME 3 fauna
Lidkaarten 2023
HOME 6 kalender
HOME 5 nieuws


26 sep

Vliegvissen op de Grand Pont visvijver ?

 

Het gebeurt eerder uitzonderlijk, maar men kan ook vliegvissen op de Grand Pont visvijver. Er komt wel behoorlijk wat kunde bij te pas, want er is niet zo veel vrije ruimte rond de vijver.
Geert Vanmol is zo een ervaren vliegvisser.
Hij laat ook zien dat een brasem met een vlieg kan verschalkt worden.

 

19 apr

Wie kent dit visje ?

Af en toe worden we verrast door een zeer bescheiden vangst. Klein, zilverwit, kleurloze vinnen …


Gevangen tegen de bodem, maar nooit groter dan 6 -7 cm.

Welk visje kan dit zijn?

Een reactie kan via e-mail  contact@grandpontvissers.be

16 apr

We moeten niet meer naar de Ebro of de Po


Robert Lefever toont aan dat een grote meerval vangen ook op de Grand Pont visvijver kan; wellicht zijn ze in het zuiden nog wat groter. Zaterdag avond 15 april stuurt hij om 21:35 via contact@grandpontvissers.be de volgende foto’s over een speciale vangst door: een albino meerval 1m38 en 21 kg 200.
Na de albino graskarper van Antoine Rene nu, 3 dagen later een albino meerval; in het verleden werden er ook nog albino sterlet steuren uitgezet.

mvg

11 apr

Een albino graskarper in de Grand Pont visvijver

Via contact@grandpontvissers.be laat Antoine Rene weten: “De quel poisson s’agit-il ? Je l’avais déjà vu. Cette fois, je l’ai pris” en zeer vriendelijk voegt hij de vraag nog eens toe “Wat voor vis is dit? Al gezien vroeger en gisteren gepakt.
Op basis van de afmeting van het visnet heeft Rene de graskarper op 42 cm geschat.

Als we in onze berichten van 2018 gaan kijken, heeft Simon Evenepoel toen al mooie foto’s van een graskarper bezorgd.

We verwijzen ook naar enkele sites op het internet voor verdere info:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graskarper
https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/33/graskarper.html
https://www.carpwhisperer.com/karer-soorten/ 
https://www.entrepecheurs.com/encyclopedie/poissons-d-eau-douce/amour-blanc-74

mvg

1 apr

Hoe kan ik een voerboot gebruiken tijdens de nachtvisserij?

In 2022 niet toegelaten, maar op vraag van karpervissers wordt in 2023 het gebruik van voerboten uitzonderlijk toegelaten tijdens de nachtvisserij (*art. 3.5).
Nachtvisserij begint 2 uren voor zonsondergang en eindigt 2 uren na zonsopgang en mag maximum 48 uren (2 nachten) aansluitend duren (wettelijke bepaling; en *art 3.6).
Nachtvisserij wordt beperkt tot het brede deel van de vijver en is niet toegelaten in het smalle gedeelte van de vijver. Een strikte grens verloopt volgens de lijn die de bomengroep aan de rechter zijde van de steiger aan de kantine verbindt met de boom rechts van de blauwe zitbank aan de overzijde van de vijver, links van de derde steiger (zie plan hier naast; *art 3.7).
Als voor leden dagvisserij en nachtvisserij het gebruik van een vistplaats of de vistijd overlapt zal wederzijds overleg tot een afspraak leiden.

In princiepe zal voor dagvisserij de volledige visplaats ongestoord kunnen bevist worden en dit tot 2 uren na zonsondergang.

Pas daarna kan de visplaats voor nachtvisserij ingericht worden en kan indien gewenst een voerboot gebruikt worden.

Bij het ontbreken van wederzijdse alternatieve afspraken kunnen visserijwachters toezicht houden op de naleving van het reglement (*art. 1.11).

Het Bestuur GPVH

* http://www.grandpontvissers.be/algemeen/reglementen/

nachtvisserij 2020 800x400

26 mar

OPRUIMING en VISUITZETTINGEN

Met een gunstig weer was het weer mogelijk om rond de Grand Pont visvijver een opruim actie te ondernemen. Het wandelpad en de steigers werden terug op orde gezet.

Tot algemene tevredenheid mochten we vaststellen dat er vrijwel geen zwerfvuil meer rond de vijver ligt: een magere oogst van nauwelijks een halve blauwe zak blikjes en plastiek. We zijn dus allen te samen goed bezig in onze natuur rond de vijver.

Eind december 2022 werd er reeds 100 kg rietvoorn uitgezet.

 

Vorige vrijdag (24 maart) werd bijkomend een levering van 200 kg schubben karper (1,2 – 2,0 kg) uitgezet. Op de foto’s het transport bij aankomst; een detailbeeld van de geleverde karpers; spartelende karpers op het einde van de visuitzetting uit de tweede container.

We zijn dus klaar voor het komende visseizoen.

30 dec

LIDMAATSCHAP GPVH 2023

Voor 2023 zijn er drie soorten visserij mogelijk.

Eénmalige dagvergunning: 10 € (nieuw voor dit jaar)
Dagvisserij: Leden ouder dan 15 jaar 50 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €
Dag /nachtvisserij: Leden ouder dan 18 jaar 120 €
De afspraken over onze visserijwachters Tony Laermans en Jomme Zenebergh blijven bestaan.

Een éénmalige dagvergunning kan int Jardinke bij Faiçal aangeschaft worden.
Voor een
jaarlidkaart dagvisserij stuur je een mail naar contact@grandpontvissers.be
Voor een jaarlidkaart dagvisserij /nachtvisserij naar contact@grandpontvissers.be of smetsph1950@gmail.com
i
n deze aanvragen vermeld je dan:
Naam………….Voornaam…….. Geboortedatum
Straat …………Huisnummer…………Postcode
Plaats…………Telefoonnummer…… e-mail adres
Dagvisserij of Nachtvisserij

Schrijf het bedrag voor de overeenkomstige jaarlidkaart over op de rekening van:
            Grand Pont Vissers Hoegaarden BE71 7340 4551 8469

Na ontvangst van het overgeschreven bedrag sturen wij U per mail een bevestiging van de registratie. Vanaf dat ogenblik kan je reglementair gaan vissen aan de Grand Pont visvijver. De visserijwachters zullen hiervan.op de hoogte zijn en je bij een eerste controle de lidkaart overhandigen.
’t Jardinke van Faiçal zal eind december gesloten zijn. Vanaf donderdag 5 januari kan je er weer terecht.

 

Het bestuur GPVH

meer info op  ALGEMEEN – LID WORDEN 2023

4 jan

Pour ceux qui préfèrent de ne pas “vissen” mais de “pêcher” au Grand Pont Hoegaarden,
il existe un texte “Google translate” des Règles d’ordre intérieur 2023 .

31 dec

voor alle Grand Pont Vissers Hoegaarden

. . .