NIEUWE LIDKAARTEN en VERGUNNINGEN 2024


Vanaf 1/1/2024 kan je op vier manieren komen vissen op de Grand Pont visvijver:

1  Jaarlidkaart dagvisserij: Leden ouder dan 15 jaar 50 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €
2  Jaarlidkaart dag /nachtvisserij: Leden ouder dan 18 jaar 120 €
3  Vergunning voor één dag 10 €
4  Vergunning voor SORT-vissers (Sport en Ontspanningskring van het Personeel der Tiense Suikerraffinaderij )

 

1 en 2  Dagvisserij en dag /nachtvisserij

Voor een jaarlidkaart dagvisserij stuur je een mail naar contact@grandpontvissers.be
Voor een jaarlidkaart dag/nachtvisserij naar contact@grandpontvissers.be of smetsph1950@gmail.com

In deze aanvraag vermeld je:

Naam ….           Voornaam ….              Geboortedatum ….
Straat ….            Huisnummer ….          Postcode ….
Plaats ….            Telefoonnummer ….    e-mail adres ….
Dagvisserij of Nachtvisserij

Schrijf het bedrag voor de overeenkomstige jaarlidkaart over op de rekening van:
Grand Pont Vissers Hoegaarden  BE71 7340 4551 8469

Na ontvangst van het overgeschreven bedrag sturen wij U per mail een bevestiging van de registratie. Vanaf dat ogenblik kan je reglementair gaan vissen aan de Grand Pont visvijver.
De jaarlidkaart dagvisserij en dag /nachtvisserij kan je daarna afhalen in het verkooppunt t’ Jardinke:
Koningin Astridstraat 15, 3320 Hoegaarden (016/76 58 08 of 499/38 97 13).

Er mag dan gans het jaar door gevist worden. Jongeren van 12 tot 15 jaar betalen 15 €. Jongeren onder de 12 jaar mogen gratis met 1 hengel vissen, op voorwaarde dat zij vergezeld zijn van een lid van de club.

Op de website https://www.grandpontvissers.be/algemeen/reglementen/ kan het reglement van inwendige orde gelezen en/of gedownload worden. De afspraken met onze visserijwachters Tony Laermans, Jomme Zenebergh en Danny Brughmans staan er opgesomd.


3     Vergunning voor één dag

Er kan voor één visdag met een dagvergunning van 10 € gevist worden.

Deze kaart kan je alleen kopen in t’ Jardinke.

Op de dagvergunning zal de naam van de visser en de datum van de visdag ingevuld zijn.

Tijdens deze visbeurt houdt de visser zich aan de afspraken zoals het reglement van inwendige orde dat voor dagvisserij voorziet. Als er daarna binnen de 14 dagen een lidkaart voor dagvisserij of nachtvisserij wordt aangeschaft, zal de reeds betaalde 10 € voor de dagvergunning in mindering gebracht worden voor de jaarlidkaart.


4     Vergunning voor SORT-vissers (familiekaart)

Vanaf 1/1/2024 is er een jaarvergunning voor SORT-vissers.

Deze vergunning kan je afhalen op het secretariaat van het Suikerfabriek Tienen (Rebecca Persoons).

De vergunning is geldig voor elk inwonend familielid.

Elke SORT-visser kan maximaal met 2 vislijnen vissen; jongeren onder de 12 jaar mogen met 1 hengel vissen op voorwaarde dat zij vergezeld zijn van een meerderjarig lid van SORT. Tijdens een visbeurt houdt de SORT-visser zich aan de afspraken zoals het reglement van inwendige orde dat voor dagvisserij voorziet.

 

2     Nachtvisserij

Voor een nachtvisserij is een jaarlidkaart van 120 € verplicht.

Toelating tot nachtvisserij in 2024 is beperkt tot 25 lidkaarten. Vissers met een lidkaart nachtvissen van 2023 krijgen voorrang. Indien op 15/03/2024 dit totaal niet bereikt is, mag dit aangevuld worden door nieuwe leden.

Nachtvisserij kan pas vanaf 18 jaar en in geval van twijfel zullen jonge nachtvissers steeds hun leeftijd (18+) moeten aantonen. Tijdens een vissessie houdt de visser zich aan de afspraken zoals het reglement van inwendige orde dat voor dag/nachtvisserij voorziet.

Het bestuur GPVH

Lidkaarten
Vergunningen

Lidgeld GPVH 2024 b

Cartes
Permis

NOUVELLES CARTES GPVH 2024 b