Kranten artikels tussen 2006 en 2018 over de Grand Pont Vissers Hoegaarden

2018 01 30

De vijver van de vissersclub Grand Pont zijn met grote middelen heraanlegd.

De eerste club heette De Gouden Karper, aangesloten bij de Federatie Vlaams Brabant in 1963. Ze veranderde haar naam in Grand Pontvissers toen ze het oeverrecht op één Geteoever verwierf, van de toenmalige suikerfabriek Grand Pont. In 1986 veranderde alles door de sluiting van de fabriek. Tot dan stond die in voor het onderhoud van de sluis. Een oud voorstel aan de gemeente voor aankoop van een viswater werd opgediept. De gemeente kocht daarop de laatste bezinkingsvijver naast de Gete en de club kon die exploiteren. In 1986 werden de vispaden uitgegraven en trappen aangebracht. Die zijn nu vernieuwd. De kosten bleken hoger dan verwacht. De gemeente draagt 20.000 euro bij en leent aanvullend nog 12.000 euro aan de club (over acht jaar).           MEER in de krant 

2017 12 27

Er is werk aan de winkel voor de Grand Pont Vissers van Hoegaarden. De houten dijken van hun vijver brokkelt af. Wie zich langs de trappen naar het smalle.    MEER in de krant 


2017 12 15

Na de sluiting van de Hoegaardse suikerfabriek in 1985, kocht de gemeente de voormalige bezinkingsvijver en opende er in 1986 een gemeentelijke visvijver, in beheer gegeven aan de Grand-Pont Vissers. Ondertussen gaat de erosie zijn gang en dreigen de veel te smalle visserspaden onder aan de dijken te verzakken.

“Volgend voorjaar worden die paden aangepakt. Dit gebeurt door een gespecialiseerde firma”, zegt Philippe Smets voorzitter van de Grand-Pont Vissers.    MEER in de krant 

2017 12 13

Alles in dit land volgt blijkbaar een communautaire logica. Zelfs de vispopulatie en de waterlopen. Dat blijkt bijvoorbeeld aan de Grote Gete op de grens tussen Hoegaarden en Geldenaken in Waals-Brabant.

Door de twee gemeentes stroomt namelijk de Grote Gete, maar afhankelijk van waar je als sportvisser je lijn uitgooit, gelden er andere regels. En die zorgen soms voor verwarring bij de hengelaar, zo meldt Het Laatste Nieuws vandaag.

    MEER in de krant 

2016 03 30

Alles in dit land volgt blijkbaar een communautaire logica. Zelfs de vispopulatie en de waterlopen. Dat blijkt bijvoorbeeld aan de Grote Gete op de grens tussen Hoegaarden en Geldenaken in Waals-Brabant.

Door de twee gemeentes stroomt namelijk de Grote Gete, maar afhankelijk van waar je als sportvisser je lijn uitgooit, gelden er andere regels. En die zorgen soms voor verwarring bij de hengelaar, zo meldt Het Laatste Nieuws vandaag.

    MEER in de krant 

2016 03 30

De taalgrens maakt soms rare kronkels. Aan de Grote Gete in Hoegaarden moeten de Grand-Pont vissers bijvoorbeeld uitkijken aan welke kant ze vissen. Vanaf half april is het immers verboden aan Vlaamse kant te vissen, terwijl het nog 14 dagen langer mag aan de Waalse kant.

Philippe Smets is voorzitter van de Grand-Pont vissers, een club met 250 leden die een visvijver in beheer heeft op Waals grondgebied, maar eigendom is van de gemeente Hoegaarden. Ze hebben ook de oeverrechten op de Grote Gete, op het stuk dat de taalgrens vormt tussen Hoegaarden en Zétrud-Lumay (Geldenaken).    MEER in de krant 

2016 03 30

De taalgrens maakt soms rare kronkels. Aan de Grote Gete in Hoegaarden moeten de Grand-Pont vissers bijvoorbeeld uitkijken aan welke kant ze vissen. Vanaf half april is het immers verboden aan Vlaamse kant te vissen, terwijl het nog 14 dagen langer mag aan de Waalse kant.   MEER in de krant 

2014 09 03

De Grand-Pont Vissers die op de Grote Gete vissen en op de daarnaast gelegen visvijver van de gemeente Hoegaarden, hebben mogelijk een geval van botulisme, een dodelijke ziekte voor eenden, gehad. “Maar dat is nu voorbij, er zijn zelfs geen eenden meer op onze vijver”, zegt voorzitter Philippe Smets.

Het probleem begon in de warme julimaand. Toen vonden we af en toe een dode eend.  MEER in de krant 

2014 09 02

Trouwe visser Luc Wierinckx schat dat er al veertien eenden gestorven zijn.

In Hoegaarden zijn verschillende eenden van de vijvers Grand Pont (GP) gestorven. Mogelijk leden ze aan botulisme. De hengelclub is bezorgd en vraagt gevangen vissen niet mee naar huis te nemen.

Het begon een paar weken geleden met één dode eend en drie dagen later waren er plots zes’, zegt bestuurslid Hubert Krahy van de hengelclub Grand Pont, die de bezinkingsvijvers van de vroegere suikerfabriek aan het fietspad naar Geldenaken beheert.    MEER in de krant 

2014 08 25

Heel wat eenden op de visvijver Grand Pont en de Gete zijn gedood door een ziekte.

De vissersclub maakt melding van gevallen van botulisme, een vergiftiging die kan voorkomen op stilstaand water. Daardoor is de eendenpopulatie op de vijver gedecimeerd. Al vorige maand werden dode eenden gevonden in de Gete.. 

    MEER in de krant 

2012 07 25

De kabouters hebben weer extra illustraties geplaatst aan de visvijver Grand Pont.

Op de boomstronken aan de vijver en de fietsroute verschijnen almaar meer insecten: vlinders, lieve-heerbeestjes, een meikever, plus ook een paar zwaluwen. De schilderijtjes verschijnen onverwacht, worden niet ingewijd en kunnen dus alleen van kabouters voortkomen.      MEER in de krant 

2012 07 07

Er staan tentjes aan de vijver langs de fietsroute naar Geldenaken. En toch is er geen festival aan de gang. Bij de Grand Pontvissers kunnen ze er niet van slapen: zaterdag en zondag doen ze er aan nachtvisserij. In de weekend van 4-5 augustus, 25-26 augustus en 8-9 september doen ze het nog ‘ns over. Bij de nachtvisserij is het verboden enig open vuur te stoken. Barbecuen mag op voorwaarde dat alles opgeruimd wordt. Op de dijk staan tenten op voorwaarde dat er een doorgang gelaten wordt voor de andere vissers

Ook op de Gete is er opnieuw actviteit. Er zijn forellen uitgezet door de provinciale visserijcommissie van Vlaams-Brabant.    MEER in de krant 

2012 06 13

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed voor de uitrusting van de oude industriezone in Altenaken.
Het gaat om een samenwerking tussen Hoegaarden, Geldenaken en de intercommunales Interleuven (VL) en IBW (W). De zone was indertijd in gebruik door de suikerfabriek Grand Pont. Door de samenwerking kunnen straks ook de achterste gronden worden benut, met ingangen via Altenaken en de Chaussée de Tirlemont. De oude bezinkingsvijvers blijven.

   MEER in de krant 

2012 02 12

Het is verboden, zelfs gevaarlijk, te schaatsen op de vijver van de vissersclub Grand Pont.
Op de gemeentelijke vijver aan de fietsroute dagen geen schaatsers op. Er is nauwelijks een spoor van betreding en dat is maar goed ook. Hubert Krahy van de vissersclub: Er zijn een paar plaatsen op de vijver waar grondwater naar boven komt;   

MEER in de krant

2011 09 09

Weer of geen weer, aan de visvijver en het nieuwe clublokaal zijn vissers en vlinders thuis.
De ‘vlinders’ zijn opgedoken op een boomstronk, ter hoogte van het gerenoveerde seinhuis. Konginnenpages of ander moois. Het schilderijtje is getekend ‘Frieda’.  

   MEER in de krant

2011 09 01

Wat ooit een seinhuis was naast de spoorlijn Tienen-Geldenaken is nu een gezellig vergaderlokaal voor de Grand Pont Vissers van Hoegaarden.

Het seinhuis heet nu Vissershuis. De Grand Pont Vissers maken er al lang gebruik van voor berging van materiaal, maar het gebouw verkeerde in erbarmelijke toestand. ‘Niet om aan te zien’, omschrijft clubvoorzitter Hubert Krahy het verval.  MEER in de krant

2011 06 28


Hoegaarden voegt een parel toe aan zijn toeristische kroon. De Grote Molen is nu een park, met visvijver, lokalen en fietsroutes. Het voormalige fabrieksterrein ligt op Waals grondgebied. Verwildering greep om zich heen op een terrein naast de Grote Gete en achteraan de Grote Molen aan de Ourystraat. Die watermolen is heringericht voor bewoning.

De suikerfabriek Grand Pont op Hoegaardse grond had ook een terrein op Waalse bodem, aan de overkant van de Gete, die hier de gewestgrens vormt.   MEER in de krant

2007 06 16

De gemeente wil met Europese subsidies de omgeving van haar vijver, op Waalse grond, een opknapbeurt geven. Vooral het Vissershuis van hengelclub Grand Pont kan die renovatie best gebruiken, …

… maar Taverniers wil de renovatie opnemen in een globaal renovatieplan voor de vijveromgeving. Die bevindt zich op Waalse grond (Zittert-Lummen/Geldenaken), want de taalgrens – gevormd door de Grote Gete – maakt er grillige bochten. Taverniers vermeldt onder meer het vermolmde brugje van de vijver naar de Kluisveldstraat en Tommestraat en de uitgeholde oever op het kruispunt van de Paenhuysbeek met de Grote Gete, waar een versteviging met schanskorven aangewezen is. Aan de Grote Molen in de Stationsstraat is volgens hem een ‘vistrap’ nodig om vissen gemakkelijk stroomopwaarts te laten zwemmen. Langs het fietspad en de vijver wil Taverniers de oude populieren laten kappen en eventueel een pleintje aanleggen met nieuw groen en zitbanken.. MEER in de krant

2006 07 20

Met uitzetting van honderd kilo steur in de vijvers van de vroegere suikerfabriek startten de Grand Pont Vissers (GPV) van Hoegaarden met een proefproject. Ze willen nagaan in hoeverre de Siberische steur het in ons klimaat uithoudt. Maar de steur overleeft ook de actuele temperaturen”, merkt voorzitter Hubert Krahy.
Krahy had weet van een kweekproject met steur in het koelwater van de kerncentrale in Tihange.           MEER in de krant