2023 11 10 – Als antwoord op onze vraag van 19 april vielen de namen ——————- Rasbora —— en – blauwbandgrondel

Als we de term Rasbora in Google (beelden) invoeren, komen we bij volgende afbeeldingen uit. Rasbora blijkt dus een verzameling van kleine siervisjes voor een aquarium te zijn.
De term blauwbandgrondel levert beelden op, die zeer sterk overeenkomen met de visjes waarover de vraag werd gesteld.

Op de website https://www.ecopedia.be/dieren/blauwbandgrondel staat meer gedetailleerde informatie.

Beschrijving:

De blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva) heeft een lang lijf, lichtjes afgeplat aan de kanten, lijkend op het genus Gobio, met een maximale lengte van 11 cm. Het hoofd is licht afgeplat, de bek is duidelijk bovenstandig. De schubben zijn relatief groot, net zoals het oog. De basiskleur van de soort is zilverwit maar de schubben zijn donkergerand. De soort heeft, vooral bij jonge exemplaren en vrouwtjes, soms een blauwe band van de kop tot de staart. De mannetjes kleuren blauwig in de paaitijd met een violetkleurige kop. De maximumleeftijd is 3-4 jaar. Blauwbandgrondels eten  muggenlarven,  viseieren en -larven, slakken, insectenlarven, mosselkreeftjes en algen.  Het succes van deze invasieve exoot wordt verklaart door zijn levenswijze: omnivoor, snelle generatiewisseling, meerdere broedsels per jaar.

Status en Bescherming

De blauwbandgrondel heeft een negatief impact op het vijver systeem en kan ook ziektes overdragen.
Het is verboden om deze soort te importeren, te houden, te kweken, te vervoeren, te verhandelen, te gebruiken, uit te wisselen, of in het wild los te laten.  De soort mag in Vlaanderen worden bestreden volgens de bepalingen van het soortenbesluit. Bestrijding mag worden uitgevoerd door (of met toestemming van) de eigenaar, de (ver)huurder, de exploitant of de grondgebruiker(s) van het terrein waar de bestrijding plaatsvindt.

Het bestuur van de GPVH heeft daarom een visuitzetting van baarzen in december gepland. Dit in de verwachting dat deze roofvissen het bestand van blauwbandgrondels zal onderdrukken.