2020 01 05 – Update coronavirus

Het bestuur van de Grand Pont Vissers Hoegaarden laat aan zijn leden weten dat Sportvisserij Vlaanderen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad over de ‘afbouwstrategie‘ voor ‘wat het dagelijks leven betreft‘ heeft verduidelijkt op hun website.

Update Corona – Opheffing hengelverbod vanaf 4 mei
Uit het zopas verschenen ministerieel besluit (30 APRIL 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken) m.b.t. de eerste fase van de exit-strategie filterde onze federatie, de Vereniging van Belgische Karpervissers-VBK het volgende nieuws voor wat hengelsport betreft:

  – Hengelsport is toegestaan vanaf 4 mei, in al haar vormen. Er wordt geen verbod opgelegd voor een specifieke hengelsportvorm.
– Nachtvissen en bootgebruik zijn m.a.w. toegestaan. In de boot mag je slechts individueel hengelen, zolang de sociale afstand van 1,5 meter niet ten allen tijden gewaarborgd kan worden.
– Je mag vissen met maximaal 2 (steeds dezelfde) personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat de sociale afstand gerespecteerd wordt.
– De verplaatsing met de wagen naar de hengelplek is essentieel en dus toegestaan. (Zie het niet herroepen of aangepaste Art. 8. uit het MB van 23 maart: ‘De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals: – Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.’)
– Clubhuizen en kantines blijven voorlopig gesloten.
– Wedstrijden zijn tot nader bericht niet toegestaan.

Graag roepen we op aan de hengelaars om zich strikt aan de vooropgestelde regels te houden. Elke visser draagt hiervoor eigen verantwoordelijkheid.
Je kan nog meer info over “Coronavirus en hengelen” lezen via deze link naar
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04 en de verduidelijking via
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/update-corona-opheffing-hengelverbod-vanaf-4-mei/

In overeenstemming met deze verduidelijkingen :
– blijft de OPRUIMDAG opgeschort, eventueel tot op een later ogenblik.
– zal de voorheen aangekondigde wedstrijd FEEDERVISSEN niet doorgaan.
– zullen de CLUBWEDSTRIJDEN van mei en juni worden opgeschort,
– eventueel tot op een later te bepalen ogenblik.

We vragen de karpervissers om voorlopig geen tenten te plaatsen op de bovendijk; zo voorkomen we mogelijke ‘corona-hinder’ voor de talrijke wandelaars en joggers die rond de Grand Pont Visvijver komen genieten van de natuur.
Individuele vissers houden best een afstand van 5 meter langsheen de vis steigers.
Nachtvissen op de Grand Pont kan pas vanaf 1/7 tem 30/9 .

Het bestuur