2020 11 19 – LIDKAARTEN 2021

Dia2 x400

Door de recente corona maatregelen kunnen lidkaarten voor 2021 voorlopig niet meer zoals voorheen bekomen worden. Het bestuur heeft in samenspraak met Faiçal van ’t Jardinke en onze visserij-wachters Tony Laermans en Jomme Zenebergh het volgende beslist:
Vanaf 15/12/2020 kan de nieuwe lidkaart 2021 alleen nog per mail aangevraagd worden.
(Na een eventuele versoepeling van de corona maatregelen zijn aanpassingen mogelijk)
Dagvisserij     Leden ouder dan 15 jaar 45 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €
Dag /nachtvisserij    Leden ouder dan 18 jaar 75 € .
Stuur een mail naar contact@grandpontvissers.be en vermeld daar in :
Naam :
Voornaam :
Geboortedatum :
Straat :
Huisnummer :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer :
e-mail adres :
Dagvisserij / Nachtvisserij :
Schrijf het bedrag voor het overeenkomstige lidgeld over op de rekening van:
            Grand Pont Vissers Hoegaarden  BE71 7340 4551 8469
Na ontvangst van het overgeschreven bedrag sturen wij U per mail een bevestiging van de registratie. Ook de visserijwachters krijgen hiervan een bevestiging.
De lidkaart wordt u dan via de gewone post verstuurd.

Het bestuur GPVH

KLIK voor het Huishoudelijk Reglement 2021