2021 01 04 – WEER EEN NIEUWE STEIGER VOOR DE GRAND PONT VISVIJVER

t20 P1100082 1600x1200

In 1985 kocht de gemeente Hoegaarden, bij de sluiting van de Hoegaardse Suikerfabrieken, de bezinkingsvijver van de Grand Pont en opende er in 1986 een visvijver, die aan de Grand Pont Vissers in beheer werd gegeven.
Op de rand van de vijver werd een looppad uitgegraven. De vijverranden werden verstevigd met betonnen palen en platen.

Begin 1993 waren de wegzakkende betonranden aan vervanging toe. Over een afstand van 209 meter werd een beschoeiing geplaatst. 2,5 meter lange azobé palen (8×8 cm) werden om de 50 cm in de vijverbodem gedrild. Hieraan werden 80 cm hoge azobé matten met filterdoek verankerd. Het nieuwe, 70 cm brede looppad werd met grint verstevigd.
Nota’s uit die tijd vermelden een prijs per meter van 1.830 Belgische frank.
Met 17% BTW uit die tijd zou dit een totaalprijs van 447.490 Belgische frank zijn : of 11.126 euro.

In 2018 (na 25 jaren) was de azobé beschoeiing ook aan vervanging toe (meer op onze site). De gemeenteraad van Hoegaarden keurde een subsidie van 20.000 euro goed en kende een renteloze lening van 12.000 euro toe aan de Grand Pont Vissers. De visclub investeerde bovendien 8.000 euro extra vanuit eigen lidgelden (meer op onze site).

Op 6 plaatsen en over een totale lengte van 100 meter werd de oude beschoeiing, ruim een meter verder naar het vijver midden, vervangen met nieuwe azobé palen, matten en filters. Het smalle looppad werd hierdoor een bijna 2 meter brede comfortabele steiger (meer in het fotoalbum).


GOED NIEUWS VOOR 2021

Op maandag 4 januari begint de zelfde gespecialiseerde firma aan een volgende verbetering van de Grand Pont Visvijver.
Aansluitend op de zes reeds bestaande steigers wordt nu nog een traject van 40 meter vernieuwd. Dit maal aan het bredere deel van de vijver dat aan de Grote Gete grenst : vanaf de blauwe bank tot voor de bocht van het pomphuis. De Gemeente Hoegaarden kent een aanvullende renteloze lening toe; de visclub investeert bijkomend voor een zelfde bedrag van 10.000 euro vanuit eigen lidgelden.

ZAL HET ER ZO UITZIEN ?