2021 12 09 VISUITZETTING voor 2022

Vandaag was het behoorlijk koud aan de Grand Pont.
Samen met twee hardnekkige karpervissers stond het bestuur klaar voor de nieuwe visuitzetting :
100 kg winde (+ 600g)
250 kg brasem (800g tot 2kg)
en 250 kg spiegelkarper (+1kg)

Ook ditmaal wat grotere afmetingen om er voor te zorgen
dat de aalscholver zijn appetijt niet kan overschatten.