2021 12 11 – NIEUWE LIDKAARTEN 2022

Voor 2022 kunnen, net zoals vorig jaar, de lidkaarten per mail aangevraagd worden. De afspraken met Faiçal van ’t Jardinke en onze visserij-wachters Tony Laermans en Jomme Zenebergh blijven bestaan.
Dagvisserij     Leden ouder dan 15 jaar 45 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €
Dag /nachtvisserij    Leden ouder dan 18 jaar 75 € .
Stuur een mail naar contact@grandpontvissers.be en vermeld daar in :
Naam :                   Voornaam :                  Geboortedatum :
Straat :                    Huisnummer :             Postcode :
Plaats :                   Telefoonnummer :       e-mail adres :
Dagvisserij / Nachtvisserij :
Schrijf het bedrag voor het overeenkomstige lidgeld over op de rekening van:
            Grand Pont Vissers Hoegaarden  BE71 7340 4551 8469
Na ontvangst van het overgeschreven bedrag sturen wij U per mail een bevestiging van de registratie. Ook de visserijwachters krijgen hiervan een bevestiging.

’t Jardinke van Faiçal zal de laatste drie weken van december gesloten zijn. Vanaf 5 januari kan je er weer terecht. De geregistreerde lidkaarten kan je dan in ’t Jardinke afhalen.

Het bestuur GPVH

Download het Huishoudelijk Reglement 2022