2023 04 01 – Hoe kan ik een voerboot gebruiken tijdens de nachtvisserij?

In 2022 niet toegelaten, maar op vraag van karpervissers wordt in 2023 het gebruik van voerboten uitzonderlijk toegelaten tijdens de nachtvisserij (*art. 3.5).
Nachtvisserij begint 2 uren voor zonsondergang en eindigt 2 uren na zonsopgang en mag maximum 48 uren (2 nachten) aansluitend duren (wettelijke bepaling; en *art 3.6).
Nachtvisserij wordt beperkt tot het brede deel van de vijver en is niet toegelaten in het smalle gedeelte van de vijver. Een strikte grens verloopt volgens de lijn die de bomengroep aan de rechter zijde van de steiger aan de kantine verbindt met de boom rechts van de blauwe zitbank aan de overzijde van de vijver, links van de derde steiger (zie plan hier naast; *art 3.7).
Als voor leden dagvisserij en nachtvisserij het gebruik van een vistplaats of de vistijd overlapt zal wederzijds overleg tot een afspraak leiden.

In princiepe zal voor dagvisserij de volledige visplaats ongestoord kunnen bevist worden en dit tot 2 uren na zonsondergang.

Pas daarna kan de visplaats voor nachtvisserij ingericht worden en kan indien gewenst een voerboot gebruikt worden.

Bij het ontbreken van wederzijdse alternatieve afspraken kunnen visserijwachters toezicht houden op de naleving van het reglement (*art. 1.11).

Het Bestuur GPVH

* https://www.grandpontvissers.be/algemeen/reglementen/