2022 12 31 – LIDMAATSCHAP GPVH 2023

Voor 2023 zijn er drie soorten visserij mogelijk.

Eénmalige dagvergunning: 10 € (nieuw voor dit jaar)
Dagvisserij: Leden ouder dan 15 jaar 50 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €
Dag /nachtvisserij: Leden ouder dan 18 jaar 120 €
De afspraken over onze visserijwachters Tony Laermans en Jomme Zenebergh blijven bestaan.

Een éénmalige dagvergunning kan int Jardinke bij Faiçal aangeschaft worden.
Voor een
jaarlidkaart dagvisserij stuur je een mail naar contact@grandpontvissers.be
Voor een jaarlidkaart dagvisserij /nachtvisserij naar contact@grandpontvissers.be of smetsph1950@gmail.com
i
n deze aanvragen vermeld je dan:
Naam………….Voornaam…….. Geboortedatum
Straat …………Huisnummer…………Postcode
Plaats…………Telefoonnummer…… e-mail adres
Dagvisserij of Nachtvisserij

Schrijf het bedrag voor de overeenkomstige jaarlidkaart over op de rekening van:
            Grand Pont Vissers Hoegaarden BE71 7340 4551 8469

Na ontvangst van het overgeschreven bedrag sturen wij U per mail een bevestiging van de registratie.
Vanaf dat ogenblik kan je reglementair gaan vissen aan de Grand Pont visvijver. De visserijwachters zullen hiervan.op de hoogte zijn en je bij een eerste controle de lidkaart overhandigen.
’t Jardinke van Faiçal zal eind december gesloten zijn. Vanaf donderdag 5 januari kan je er weer terecht.

Het bestuur GPVH

meer info op  ALGEMEEN – LID WORDEN 2023