Kijk ook eens naar de meest spectaculaire vangsten 2020 en 2018-2019
Zelf ook een kanjer of specialleke gevangen, of sterfte van een groter exemplaar tegengekomen?
Mail ons foto’s en uitleg via contact@grandpontvissers.be
  Wij zetten het dan op onze website.

7 augustus       André Hoylaerts toont ons zijn diamantsteur.  Lees dit bericht hier.

30 juli                                     Drie maal de Siberische steur

Er wordt wel eens gezegd dat net opgezette vis zich niet gemakkelijk laat vangen. Maar dit is niet zo op de Grand Pont visvijver.
Hier naast het bewijs : een detail van de Siberische steur bij de
uitzet vrijdag 17/07, vangst door Patrick Uyttebroeck woensdag 29/07, door Leo Logist donderdag 30/07.

Door de wrong in de linker borstvin lijkt de steur aan te geven van gemakkelijk rechts af te slaan bij het zwemmen

30 juli       Ook Leo Logist vangt de Siberische steur.  Lees dit bericht hier.

29 juli       Patrick Uyttebroeck vangt een Diamantsteur en Siberische steur.  Lees dit bericht hier.

17 juli                                    Na 14 jaren weer steur in de Grand Pont visvijver

Goed 14 jaar geleden werden er bij wijze van test steuren uitgezet in de Grand Pont visvijver. Op de algemene vergadering in januari 2006 werd de planning goedgekeurd. In mei werd 100 kg steur voor 1050 euro aangekocht en uitgezet. In juli verscheen hierover in het Nieuwsblad een kort artikel. Op onze website staan in de galerij van onze visuitzettingen enkele mooie foto’s over de aanschaf en uitzetting van deze steuren.
In onze archieven zijn maar een beperkt aantal foto’s terug te vinden over de erop volgende vangsten.

De familie van de steuren onderscheidt zich van de meeste andere vissen door de aanwezigheid van 5 rijen uitwendige beenplaten: één rij op de rug, twee rijen langs de flanken en twee rijen op de buikzijde. Schubben ontbreken, maar er is een opvallende snuit met een uitstulpbare, onderstandige bek. Aan de onderkant van de snuit, vóór de bek, zijn 4 baarddraden aanwezig. Steuren hebben net als haaien een asymmetrische staart, waarbij de wervelkolom in de bovenste en grootste staartlob doorloopt. De schedel is ook bedekt met een groot aantal beenplaten.

Er zijn enkele belangrijke steursoorten die kaviaar leveren. De Belugasteur (Huso Huso) levert de beroemde Belugakaviaar. Voor Oscietrakaviaar wordt wereldwijd de Russische steur gekweekt (ook wel diamantsteur, Donausteur, Acipenser Gueldenstaedtii genoemd). Er is Sevrugakaviaar van de stersteur = witsnuitsteur (Acipenser Stellatus); de stersteur mag men niet verwarren met de Sterletsteur (Acipenser Ruthenus). Er is ook Kalugakaviaar (Huso dauricus).

Een Diamantsteur kan uitzonderlijk tot 235 cm uitgroeien. De snuit is kort en afgerond. Er zijn vijf rijen beenplaten: 5-19 op de rugzijde, 21-50 op de flanken en 6-14 op de buikzijde. Er zijn uitzonderlijk beenplaten achter de rugvin en de anaalvin aanwezig. De gladde baarddraden zijn dichter bij de korte snuitpunt dan bij de bek ingeplant. De diamantsteur lijkt op de Atlantische steur maar bij deze lopen de beenplaten door tot achter de rugvin en de anaalvin en zitten de baarddraden dichter bij de bek dan bij de snuitpunt. Een diamantsteur lijkt ook op de Siberische steur, maar bij deze zijn de beenplaten op de flanken veel kleiner en hebben dezelfde kleur als het lichaam, de snuit is veel spitser en er zijn 32-62 kleine beenplaten op flank. Een diamantsteur lijkt ook op de Sterlet maar bij deze zijn de beenplaten op de flanken veel kleiner (56-71 kleine beenplaten) en is de snuit veel spitser.

Een Stersteur heeft een opmerkelijk spitse snuit en bezit 26-43 beenplaten op de flanken met hiertussen onregelmatig geplaatste kleine beenplaten.

Op de recente vergadering van 11 juni 2020 werd een 5-jarenplan voor visuitzetting goedgekeurd. Nog dit jaar werd bij Viskwekerij Vandeput uit Zonhoven 50 kg steur (1,5 à 3 kg/st) en 50 kg karper (3st/kg) besteld. Levering gebeurde op vrijdag 17 juli 2020 rond 11:00.

Hiernaast staan enkele beelden van de visuitzetting voor Diamantsteur, albino Sterlet en een flinke Siberische steur.
Er was duidelijk een aandachtig toezicht tijdens de uitzetting van de steuren en karpers. Niet allen door clubleden maar ook door een koppel Nijlganzen en hun kroost. Een klein uurtje later was in en rond de vijver alle rust weer ingetreden.

Het bestuur dringt er nog eens op aan dat elke visser minstens een eenvoudige onthaakmat moet gebruiken om een eventueel gevangen steur of karper veilig te onthaken. Spartelende vissen op het grint van de steigers kan niet. Uiteraard wordt een gevangen steur of karper na meten, wegen en eventuele foto zo zorgzaam mogelijk terug in de vijver vrij gelaten.

Uw medevissers en de viswachters zullen er op toezien dat dit steeds zonder fout kan gebeuren.
Stuur ons via contact@grandpontvissers.be foto’s van uw vangsten en wij zorgen ervoor dat deze op de website komen te staan.

1 juli :

MEDEDELING GRAND PONT VISSERS HOEGAARDEN  (01/07/2020)

Beste vissers,

Wij stellen vast dat sedert een paar maanden het gebruik van drank en eetwaren aan de vijver onheilspellend gestegen is. Dit heeft tot gevolg dat de geplaatste vuilnisemmers steeds meer dan vol steken en zelfs overlopen. De persoon aangesteld voor het leegmaken van de vuilnisemmers kan onmogelijk zijn taak onder die omstandigheden deftig uitvoeren. Verder wordt ook geklaagd over het toenemend  ongedierte (ratten en andere) aan de vijver. Dit is meer dan normaal daar vissers gedeeltelijk gebruikte pakken boilies, lokvoeder, sigarettenpeuken en afval van eetwaren (frieten, pizza’s en andere) in de vuilnisemmers achterlaten. Wij dringen als bestuur er dan ook op aan om alle afval (overschot van voeders – dranken – eetwaren – kartonnen of plastiek dozen – sigarettenpeuken) na de visbeurt mee naar huis te nemen. Belangrijk zijn ook de steeds hoger oplopende kosten  van het verwijderen voor de clubkas.

Dus heeft het bestuur GPVH besloten dat vanaf 1/8/2020 de aanwezige vuilnisemmers verwijderd worden, zodat iedereen verplicht is bij het einde van zijn visbeurt zijn afval mee te nemen. Vuil achterlaten wordt dan “sluikstorten”, met alle gevolgen voor de overtreder.  

Het gemeentebestuur wordt ook op de hoogte gebracht van dit bericht en onze verdere aanbevelingen en beslissingen betreffende het probleem. Bij vaststelling van een overtreding kunt u altijd een van bijgevoegde nummers verwittigen of mailen.

Het bestuur GPVH

01/07/2020

Zenebergh Jomme :  0495/571220
Laermans Tony :         0477/724834
Smets Philippe :         smetsph@skynet.be

1 juillet :

AVIS   GRAND PONT VISSERS HOEGAARDEN ( 01/07/2020)

Chers pêcheurs,

Depuis quelques mois nous constatons que la consommation de boissons et de nourriture a fortement augmenté autour de l’étang. Ceci a pour résultat que les poubelles placées autour de l’étang sont souvent remplies voire même débordent. La personne chargée de vider les poubelles ne sait plus effectuer son travail correctement. Nous enregistrons également des réclamations plus fréquentes concernant la présence de rongeurs et autres autour de l’étang. Cela s’explique du fait que certains pêcheurs déposent dans les poubelles des restes d’appâts, d’amorce, mégots de cigarettes et surplus de frites et pizzas. En tant que comité nous voulons que tous les déchets soient emportés par le pêcheur après sa partie de pêche. Il est important de savoir que cela engage des frais supplémentaires non négligeables pour notre caisse.

 

Donc le comité GPVH a décidé qu’en date du 01/08/2020, les poubelles se trouvant autour de l’étang seront supprimées et les pêcheurs obligés de reprendre leurs déchets en fin de pêche. Celui qui abandonnera ses déchets sur place sera poursuivi pour dépôt d’immondices et subira les conséquences.

L’administration communale est également informée de la situation et des mesures prises. Si vous êtes témoin d’un manquement du genre n’hésitez pas à contacter un des numéros repris ci-dessous afin de nous informer.

Le comité GPVH

01/07/2020

Zenebergh Jomme :      0495/571220
Laermans Tony :             0477/724834
Smets Philippe :              smetsph@skynet.be

dit document downloaden

MEDEDELING GPVH 2020 07 01

télécharger ce document

AVIS GPVH 2020 07 01

29 mei

Door de werking van beluchters is het viswater van de Grand Pont in het verleden steeds in optimale conditie onderhouden. Bewijs hiervan is de vrijwel afwezigheid van vissterfte tijdens de extreme hitte van de laatste zomers.
Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat onlangs alleen beluchter-1, die het dichtst bij het vissershuisje ligt, nog actief was. Beluchters-2 en -3, die verderop in het brede gedeelte van de vijver liggen, konden niet meer in werking gesteld worden.

Dit probleem is ondertussen volledig hersteld dank zij Yvan Peeters, Bruno Gelaude, Tony Laermans en Jomme Zenebergh.

Het statief van de verdeeldoos, die een stroomkabel vanuit het pomphuis naar beluchter-2 moet voeren, was afgebroken. Hierdoor kwam de verdeeldoos in het vijverwater terecht. Dit zorgde voor een kortsluiting, waardoor beluchter-2 en -3 zonder stroom vielen.
De oude verdeeldoos werd vernieuwd en is nu bovendien met zorg waterdicht afgesloten. Het geheel staat op een stevig statief, veilig boven het water niveau. Resultaat: beluchter-2 spuit zoals voorheen een prachtige fontein vijverwater in het rond.

Maar aan beluchter-3 bleef het volledig stil. De onderwater stroomkabel tussen beluchter-2 en -3 werd volledig vervangen. Dit voor de derde keer op enkele jaren. Ook nu weer waren een behoorlijk aantal wartelloden met visdraad aan de oude kabel verankerd. Veel erger was dat heel wat vishaken doorheen de PVC-bekleding in de stroomkabel waren gedrongen. Dit moet vrijwel zeker een kortsluiting in de kabel veroorzaakt hebben.
Tussen de verdeeldozen van beluchter-2 en -3 ligt er nu een nieuwe stroomkabel.
Om deze kabel te beschermen is er nu ook een zeer stevig oranje-rood kunststof touw gespannen tussen de statieven met de verdeeldozen. Enkele vlottende bidons houden het oranje-rode touw goed zichtbaar. Op diezelfde lijn ligt de stroomkabel op de bodem.

Elke visser zal er voortaan voor moeten zorgen om niet over het touw in te werpen. Zo kan je zelf voorkomen dat de visdraad, samen met lood, onderlijn en vishaak onherroepelijk komt vastzitten aan het touw.

Het niveau van het vijverwater was door de zeer droge N-NO wind van de laatste maanden zeer sterk gedaald. Ook hiervoor werden eerst herstellingen in het pomphuis aan de Grote Gete uitgevoerd.
Na flink wat pompwerk staat het vijverwater terug op een normaal pijl.

Alles is weer klaar voor aangename visbeurten aan onze Grand Pont visvijver.

03/17:   03/1905/01 :

Het bestuur van de Grand Pont Vissers Hoegaarden laat aan zijn leden weten dat Sportvisserij Vlaanderen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad over de ‘afbouwstrategie’ voor ‘wat het dagelijks leven betreft’ heeft verduidelijkt  op hun website.

Update Corona – Opheffing hengelverbod vanaf 4 mei

Uit het zopas verschenen ministerieel besluit (30 APRIL 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken) m.b.t. de eerste fase van de exit-strategie filterde onze federatie, de Vereniging van Belgische Karpervissers-VBK het volgende nieuws voor wat hengelsport betreft:

 

   • Hengelsport is toegestaan vanaf 4 mei, in al haar vormen. Er wordt geen verbod opgelegd voor een specifieke  hengelsportvorm.
   • Nachtvissen en bootgebruik zijn m.a.w. toegestaan. In de boot mag je slechts individueel hengelen, zolang de sociale afstand van 1,5 meter niet ten allen tijden gewaarborgd kan worden.
   • Je mag vissen met maximaal 2 (steeds dezelfde) personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat de sociale afstand gerespecteerd wordt.
   • De verplaatsing met de wagen naar de hengelplek is essentieel en dus toegestaan.
    (Zie het niet herroepen of aangepaste Art. 8. uit het MB van 23 maart: ‘De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals: – Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.’)
   • Clubhuizen en kantines blijven voorlopig gesloten.
   • Wedstrijden zijn tot nader bericht niet toegestaan.

Graag roepen we op aan de hengelaars om zich strikt aan de vooropgestelde regels te houden. Elke visser draagt hiervoor eigen verantwoordelijkheid.

Je kan nog meer info over “Coronavirus en hengelen” lezen via deze link naar :
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04  en de verduidelijking via
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/update-corona-opheffing-hengelverbod-vanaf-4-mei/

In overeenstemming met deze verduidelijkingen :

– blijft de OPRUIMDAG opgeschort, eventueel tot op een later ogenblik.
– zal de voorheen aangekondigde wedstrijd FEEDERVISSEN niet doorgaan.
– zullen de CLUBWEDSTRIJDEN van mei en juni worden opgeschort,
   eventueel tot op een later te bepalen ogenblik.

We vragen de karpervissers om voorlopig geen tenten te plaatsen op de bovendijk; zo voorkomen we mogelijke ‘corona-hinder’ voor de talrijke wandelaars en joggers die rond de Grand Pont Visvijver komen genieten van de natuur.
Individuele vissers houden best een afstand van 5 meter langsheen de vis steigers.
Nachtvissen op de Grand Pont kan pas vanaf 1/7 tem 30/9
.

Het bestuur.

 

Corona2

08 jan

De jaarlijkse ledenvergadering zal doorgaan op vrijdag 7 februari 2020 om 19.00 uur in ons vissershuisje. Bijgevoegd het voorstel van programma voor 2020. De leden van de club zijn op deze vergadering uitgenodigd. Wie wil aanwezig zijn kan dit best laten weten, eventueel met een mailtje via contact@grandpontvissers.be

Philippe. Smets, voorzitter GPVH

GPVH jaarprogramma 2020

Clubwedstrijden 2020      Volgende zaterdagen  2/5-16/5-6/6-20/6      Telkens van 14.00 tot 18.00 uur
Nachtvissen      Toegelaten periode van 1/7/2020 tot 30/09/2020      Aangepast reglement
Federaal kampioenschap HFVB individueel      Gaat door op 15/8 in Schoonhoven
Confederaal kampioenschap CVH koppel      Gaat door op 2/8 in Zichem
Visuitzetting voor seizoen 2020      650 kg voorn ( 15 tot 25 cm )
Foreluitzettingen op de Gete      Gebeuren door PVC. Data later 2 x 50 kg
Opruimdag     Voorzien op zaterdag 21/3 vanaf 8:30 tot … 
               Soep en boterhammen worden voorzien voor de helpers
Werken voorzien      Plaatsen nieuwe elektrische leiding naar verluchters 2 & 3
            
Indien goedkeuring gemeente aanpassing aan het laatste deel van de dijken
Bedragen lidgelden   Bij aankoop bij Faiçal ( ‘t Jardinke )     
       Dagvissen
           Volwassenen 45 € en kinderen van 12 tot 15 jaar 15 €
                                            Bij aankoop aan de vijver 50 €    
      Nachtvissen 75 €
  Geen toelating inschrijving onder de 18 jaar
                                           Geen verkoop aan de vijver; uitsluitend via ’t Jardinke

Klik hier om het jaarprogramma op te slaan :

GPHV jaarprogramma 2020

Jaarprogramma2020
© Copyright 2018 Grand Pont Vissers Hoegaarden