Kijk ook eens naar de meest Opmerkelijke Vangsten
Zelf ook een kanjer of specialleke gevangen, of sterfte van een groter exemplaar tegengekomen?
Mail ons foto’s en uitleg via contact@grandpontvissers.be
  Wij zetten het dan op onze website.

10 mei                               AANPASSING VOOR HET NACHTVISSEN

Dank zij de versoepelingen van de corona maatregelen kunnen onze afspraken voor het nachtvissen aangepast worden in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoelingen  : 6 maanden gelegenheid voor nachtvissen.
We herschikken de visperiodes  zodat er dit jaar toch 6 maanden kan gevist worden.
In de maanden mei, juli, augustus, september, november en december is nachtvissen mogelijk.
In de maanden juli en oktober is nachtvissen niet toegestaan.

De nieuwe nationale corona maatregelen moeten ook tijdens het nachtvissen nageleefd worden.
Op de info-website van de overheid staat ondermeer:
“Tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens mag je met maximum 3 personen op straat zijn.”

 

7 mei                               VISSTERFTE OP DE GRAND PONT VISVIJVER

Met veel spijt moeten we vaststellen dat er de laatste weken massale vissterfte is op onze vijver. Niet de kleinere voorn, brasem, winde, zeelt of steur, maar bijna uitsluitend de grote karpers.
In afspraak met de Faculteit Diergeneeskunde Gent (Merlebeke) werd een nog levende karper afgevangen en voor laboratorium onderzoek naar Merelbeke gebracht.
Zodra de resultaten ter beschikking zijn zullen we hierover verder rapporteren via onze website.

12 maart                                                 VISUITZETTING

Op woensdag 16 december 2020 werd al 50 kg snoek uitgezet op de Grand Pont
(27 snoeken tussen 1,5 en 2,5 kg)

   Vandaag was het weer tijd voor de voorjaars visuitzetting :
200 kg brasem (500g tot 2kg)
     100 kg karper (800g)
     150 kg kroeskarper (300g – 600g)
     200 kg winde (300g – 600g)

10 januari 2021

1986, 1993, 2018 en 2021
Beschoeiing beschermt de vijverkant tegen afkalven

Zoals bij het einde van het vorige visjaar aangekondigd, werden de verbeteringswerken aan de Grand Pont visvijver op maandag 4 januari opgestart door ETH (Entreprise de Traveaux Hydrauliques, Jodoigne). ETH had begin 2018 de nieuwe steigers ook aangelegd. Resultaat: algemene tevredenheid en groot viscomfort voor de talrijke leden van Grand Pont Vissers Hoegaarden.

De huidige werken aan het bredere deel van de vijver langsheen de Grote Gete hebben we dagelijks van op afstand kunnen opvolgen.

In januari 2018 was dit deel nog niet opgenomen in de vernieuwing van de steigers. Ter hoogte van de blauwe bank is wel duidelijk te zien dat de vijverrand over een behoorlijke afstand is verzakt, waardoor het water ook op het looppad staat. Verloren visplaatsen, maar duidelijk een dankbare standplaats voor de blauwe reiger (foto 1).

 

In de late maandag namiddag waren de vijverranden afgegraven en langsheen het verzakte deel reeds nieuwe azobe palen met een kraan in de vijverbodem gedrukt. Verderop stonden de palen klaar, netjes op maat voor s’anderendaags (foto 2).

Dinsdag waren alle palen over een afstand van 40 meter geplaatst. In het voorste deel was inmiddels over een diepte van 160 cm ook een azobe beplanking aan de achterzijde van de palen vernageld. Aan deze beplanking werd zorgvuldig een 2 meter breed beschermdoek uit geotextiel aangebracht (foto 3).

Woensdag was de beschoeiing over de volledige afstand afgewerkt met palen, beplanking en geotextiel. De verbrede vijveroever die hierdoor gevormd wordt werd daarna gedeeltelijk opgevuld met grove breuksteen (foto 4).

Donderdag werd de 40 meter lange steiger definitief afgewerkt. Kleiner grind werd met een dumper over het pad bovenaan de vijver aangevoerd, met een kraan vakkundig uitgestrooid en met de gritsel (zoals in een Japanse steentuin?) met veel zin voor detail afgewerkt (foto 5).

Vrijdag was opruimdag. De rijsporen op het looppad bovenaan de vijver werden vlak getrokken. Er blijft reserve grind achter voor eventuele latere egalisering van de steigers. Aan de overloop van de vijver naar de Grote Gete werd met de kraan een massa takken en bladeren uit het water weggesleept. Alles is nu tiptop in orde voor het komende visseizoen.

Natuurlijk zijn we ook van dichterbij naar de werken gaan kijken. De foto’s hieronder laten nagenoeg vanaf dezelfde plaats de vordering van de werken zien. Een beeld van de verzakking van de vijverrand ter hoogte van de blauwe bank. De eerste azobe palen die daar mooi op een regelmatige rij in de vijverbodem geheid zijn. De azobe panelen verankert op de achterzijde van de pallissade. Het geotextiel dat zorgvuldig op de panelen geniet werd. De breuksteen die het afgegraven oorspronkelijke looppad en de ruimte tussen de oude en nieuwe beschoeiing gedeeltelijk opvult. Het kleinere grind dat nu voor een mooi afgewerkt en verbreed looppad zorgt.

Er zijn nog meer momentopnames van de werken te zien in onze fotoalbum Steiger 2021 .

 

 Eindejaars groeten van het bestuur

4 januari 2021

         WEER EEN NIEUWE STEIGER VOOR DE GRAND PONT VISVIJVER

In 1985 kocht de gemeente Hoegaarden, bij de sluiting van de Hoegaardse Suikerfabrieken, de bezinkingsvijver van de Grand Pont en opende er in 1986 een visvijver, die aan de Grand Pont Vissers in beheer werd gegeven.
Op de rand van de vijver werd een looppad uitgegraven. De vijverranden werden verstevigd met betonnen palen en platen.

Begin 1993 waren de wegzakkende betonranden aan vervanging toe. Over een afstand van 209 meter werd een beschoeiing geplaatst. 2,5 meter lange azobé palen (8×8 cm) werden om de 50 cm in de vijverbodem gedrild. Hieraan werden 80 cm hoge azobé matten met filterdoek verankerd. Het nieuwe, 70 cm brede looppad werd met grint verstevigd.
Nota’s uit die tijd vermelden een prijs per meter van 1.830 Belgische frank.
Met 17% BTW uit die tijd zou dit een totaalprijs van 447.490 Belgische frank zijn : of 11.126 euro).


In 2018 (na 25 jaren) was de azobé beschoeiing ook aan vervanging toe (meer op onze site).

De gemeenteraad van Hoegaarden keurde een subsidie van 20.000 euro goed en kende een renteloze lening van 12.000 euro toe aan de Grand Pont Vissers. De visclub investeerde bovendien 8.000 euro extra vanuit eigen lidgelden (meer op onze site).
Op 6 plaatsen en over een totale lengte van 100 meter werd de oude beschoeiing, ruim een meter verder naar het vijver midden, vervangen met nieuwe azobé palen, matten en filters. Het smalle looppad werd hierdoor een bijna 2 meter brede comfortabele steiger (meer in het fotoalbum).

GOED NIEUWS VOOR 2021

Op maandag 4 januari begint de zelfde gespecialiseerde firma aan een volgende verbetering van de Grand Pont Visvijver.
Aansluitend op de zes reeds bestaande steigers wordt nu nog een traject van 40 meter vernieuwd. Dit maal aan het bredere deel van de vijver dat aan de Grote Gete grenst : vanaf de blauwe bank tot voor de bocht van het pomphuis.
De Gemeente Hoegaarden kent een aanvullende renteloze lening toe; de visclub investeert bijkomend voor een zelfde bedrag van 10.000 euro vanuit eigen lidgelden.

ZAL HET ER ZO UITZIEN ?

16 december                                   UITZETTING 50 Kg SNOEK

.                

In ons archief vinden we heel wat documenten over de jaarlijkse snoek uitzettingen op de Grand Pont Visvijver. Daarom kan er voor snoek een duidelijk overzicht gemaakt worden doorheen de jaren.

Van 1967 tot 2015 werden er (met een korte onderbreking) inspanningen gedaan om voor de snoekvissers het visbestand jaarlijks aan te vullen. Meestal werden de aanvullingen van het visaanbod met gespreide bestellingen van 50 kg gerealiseerd. De laatste 5 jaren werd er geen snoek meer uitgezet.

Op woensdag 16 december 2020 werd weer 50 kg snoek uitgezet op de Grand Pont
27 snoeken tussen 1,5 en 2,5 kg.

19 november                                     LIDKAARTEN 2021

Door de recente corona maatregelen kunnen lidkaarten voor 2021 voorlopig niet meer zoals voorheen bekomen worden. Het bestuur heeft in samenspraak met Faiçal van ’t Jardinke en onze visserij-wachters Tony Laermans en Jomme Zenebergh het volgende beslist:
Vanaf 15/12/2020 kan de nieuwe lidkaart 2021 alleen nog per mail aangevraagd worden.
(Na een eventuele versoepeling van de corona maatregelen zijn aanpassingen mogelijk)

Dagvisserij     Leden ouder dan 15 jaar 45 € ; tussen 12 en 15 jaar 15 €
Dag /nachtvisserij    Leden ouder dan 18 jaar 75 € .

Stuur een mail naar contact@grandpontvissers.be en vermeld daar in :

Naam :
Voornaam :
Geboortedatum :
Straat :
Huisnummer :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer :
e-mail adres :
Dagvisserij / Nachtvisserij :

Schrijf het bedrag voor het overeenkomstige lidgeld over op de rekening van:
            Grand Pont Vissers Hoegaarden  BE71 7340 4551 8469

Na ontvangst van het overgeschreven bedrag sturen wij U per mail een bevestiging van de registratie en dat de visserijwachters U de lidkaart tijdens uw visbeurt aan de vijver zullen overhandigen.

Het bestuur GPVH

KLIK voor het Huishoudelijk Reglement 2021

Huishoudelijk Reglement 2021 1600x1057

KLIK om het registratie document op te slaan

17 oktober       De nieuwe corona maatregelen zijn minder goed nieuws voor de nachtvisserij 2020

Het bestuur had enkele weken geleden de mogelijkheid geafficheerd om voor 2020 de periode voor nachtvisserij na één maand rust met één maand uit te breiden. De oorspronkelijke periode voor nachtvisserij zou tijdelijk eindigen op zaterdag 30 september. De maand oktober zou een rustmaand zonder nachtvisserij worden. Vanaf zondag 1 november tot en met maandag 30 november zou voor de leden met een vergunning nachtvisserij 2020 een extra gelegenheid zijn om ook ’s nachts aan de Grand Pont visvijver te vissen.

Met ingang van maandag 19 oktober is er voor één maand een avondklok ingesteld tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends; allen hoogstnoodzakelijke verplaatsingen zijn dan toegestaan. Vissers kunnen daardoor niet aan de Grand Pont visvijver aanwezig zijn tijdens dit nachtverbod. De hobby vissen hoort niet thuis onder de hoogstnoodzakelijke verplaatsingen.

Het bestuur trekt daarom de uitbreiding voor het nachtvissen in: zowel in oktober en september zal nachtvissen niet toegestaan zijn. We doen beroep op de individuele verantwoordelijkheidszin van de vissers om zich strikt te houden aan de bestaande corona maatregelen.

Op 1 september zal de regering de corona maatregelen tussentijds evalueren en verdere beslissingen goedkeuren. Het bestuur zal ook dan weer gepast reageren.

Voorlopig zal onze hobby dus bestaan uit dagvissen.

24 september       Aanplakbord Grand Pont Vissers Hoegaarden

Je hebt allicht al eens staan lezen aan het aanplakbord van de visclub. Het oude bord vertoonde al sterk de ‘tand des tijds’ en was duidelijk aan vervanging toe.

Een nieuw aanplakbord is nu tegen de zijgevel van het vissershuisje aangebracht. Een stevige, waterdichte constructie is het geworden. Ook nu is ons reglement erin aangebracht en de locatie voor de nachtvisserij.

Voor leden is er ook een uitnodiging voor een feeder viswedstrijdop zaterdag 3 oktober aangekondigd.

17 juli                                    Na 14 jaren weer steur in de Grand Pont visvijver

Goed 14 jaar geleden werden er bij wijze van test steuren uitgezet in de Grand Pont visvijver. Op de algemene vergadering in januari 2006 werd de planning goedgekeurd. In mei werd 100 kg steur voor 1050 euro aangekocht en uitgezet. In juli verscheen hierover in het Nieuwsblad een kort artikel. Op onze website staan in de galerij van onze visuitzettingen enkele mooie foto’s over de aanschaf en uitzetting van deze steuren.
In onze archieven zijn maar een beperkt aantal foto’s terug te vinden over de erop volgende vangsten.

De familie van de steuren onderscheidt zich van de meeste andere vissen door de aanwezigheid van 5 rijen uitwendige beenplaten: één rij op de rug, twee rijen langs de flanken en twee rijen op de buikzijde. Schubben ontbreken, maar er is een opvallende snuit met een uitstulpbare, onderstandige bek. Aan de onderkant van de snuit, vóór de bek, zijn 4 baarddraden aanwezig. Steuren hebben net als haaien een asymmetrische staart, waarbij de wervelkolom in de bovenste en grootste staartlob doorloopt. De schedel is ook bedekt met een groot aantal beenplaten.

Er zijn enkele belangrijke steursoorten die kaviaar leveren. De Belugasteur (Huso Huso) levert de beroemde Belugakaviaar. Voor Oscietrakaviaar wordt wereldwijd de Russische steur gekweekt (ook wel diamantsteur, Donausteur, Acipenser Gueldenstaedtii genoemd). Er is Sevrugakaviaar van de stersteur = witsnuitsteur (Acipenser Stellatus); de stersteur mag men niet verwarren met de Sterletsteur (Acipenser Ruthenus). Er is ook Kalugakaviaar (Huso dauricus).

Een Diamantsteur kan uitzonderlijk tot 235 cm uitgroeien. De snuit is kort en afgerond. Er zijn vijf rijen beenplaten: 5-19 op de rugzijde, 21-50 op de flanken en 6-14 op de buikzijde. Er zijn uitzonderlijk beenplaten achter de rugvin en de anaalvin aanwezig. De gladde baarddraden zijn dichter bij de korte snuitpunt dan bij de bek ingeplant. De diamantsteur lijkt op de Atlantische steur maar bij deze lopen de beenplaten door tot achter de rugvin en de anaalvin en zitten de baarddraden dichter bij de bek dan bij de snuitpunt. Een diamantsteur lijkt ook op de Siberische steur, maar bij deze zijn de beenplaten op de flanken veel kleiner en hebben dezelfde kleur als het lichaam, de snuit is veel spitser en er zijn 32-62 kleine beenplaten op flank. Een diamantsteur lijkt ook op de Sterlet maar bij deze zijn de beenplaten op de flanken veel kleiner (56-71 kleine beenplaten) en is de snuit veel spitser.

Een Stersteur heeft een opmerkelijk spitse snuit en bezit 26-43 beenplaten op de flanken met hiertussen onregelmatig geplaatste kleine beenplaten.

Op de recente vergadering van 11 juni 2020 werd een 5-jarenplan voor visuitzetting goedgekeurd. Nog dit jaar werd bij Viskwekerij Vandeput uit Zonhoven 50 kg steur (1,5 à 3 kg/st) en 50 kg karper (3st/kg) besteld. Levering gebeurde op vrijdag 17 juli 2020 rond 11:00.

Hiernaast staan enkele beelden van de visuitzetting voor Diamantsteur, albino Sterlet en een flinke Siberische steur.
Er was duidelijk een aandachtig toezicht tijdens de uitzetting van de steuren en karpers. Niet allen door clubleden maar ook door een koppel Nijlganzen en hun kroost. Een klein uurtje later was in en rond de vijver alle rust weer ingetreden.

Het bestuur dringt er nog eens op aan dat elke visser minstens een eenvoudige onthaakmat moet gebruiken om een eventueel gevangen steur of karper veilig te onthaken. Spartelende vissen op het grint van de steigers kan niet. Uiteraard wordt een gevangen steur of karper na meten, wegen en eventuele foto zo zorgzaam mogelijk terug in de vijver vrij gelaten.

Uw medevissers en de viswachters zullen er op toezien dat dit steeds zonder fout kan gebeuren.
Stuur ons via contact@grandpontvissers.be foto’s van uw vangsten en wij zorgen ervoor dat deze op de website komen te staan.

.

.

© Copyright 2018 Grand Pont Vissers Hoegaarden